Reivonen Toni
200

Ehdokas somessa

Reivonen Toni

Ikä: 34

Turvahenkilö

Eurajoki

Olen kahden lapsen isä sekä asuinkyläni VPK:n aktiivinen jäsen. Koen tulevaisuudessa tärkeimmäksi asiaksi turvallisuuden ylläpitämisen ja kehittämisen sekä peruspalvelujen järjellisen saavutettavuuden. Ilman eri tahojen yhteistyötä ei ole mahdollista järjestää kattavaa turvaverkkoa kaikkialle Suomeen. Se työ on tehty hyvin vasta kun saadaan asuinpaikoista huolimatta kansalaisille tunne siitä, että kaikki järjestyy ja apua on saatavilla tarpeen vaatiessa myös nopeasti. 

Pelastustoiminnan eri tahojen kurittaminen ja leikkaukset rahoituksesta on saatava kuriin, sillä on jokaisen oikeus saada tarvitsemaansa apua onnettomuuden tai tulipalon sattuessa. Myös jatkohoitoa tai muita toimenpiteitä vaativissa tapauksissa on saatava maalaisjärki mukaan, vähennettävä byrokratiaa stressin, surun ja menetyksen keskellä ja keskityttävä uhrien hyvinvointiin kaikilla elämänalueilla. 

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistaminen ja sitä kautta syrjäytymisen estäminen on myös aihe jota pidän ensiarvoisen tärkeänä. Kun tulevaisuuden sukupolvista pidetään huolta sekä perheissä, kouluissa mutta myös eri yhteisöissä, voidaan sillä saavuttaa paljon hyvää sillä yksinäisyys ei ole iästä riippumatta kenellekään hyväksi. 

Äänestämällä minua saat edustajaksesi miehen joka näkee ongelmat mahdollisuuksina ja joka tietää, ettei ole savua ilman tulta.